:: سال 4، شماره 1 - ( دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران بهار و تابستان 1395 ) ::
جلد 4 شماره 1 صفحات 37-42 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی تراز فشار صدا، میزان آگاهی و نگرش کارکنان از آلودگی نوفه در یکی از بیمارستان‌های آموزشی زاهدان
آزیتا سلطانی، رمضان میرزایی* ، سمیه ایوبی آواز، فاطمه رحیمی، مهناز شهرکی پور
چکیده:   (895 مشاهده)

نوفه، یکی از عوامل ناخواسته و مضر در محیط‌های بیمارستانی به‌شمار می‌آید. این پژوهش، با هدف ارزیابی تراز فشار صدا در بخش‌های مختلف یک بیمارستان آموزشی و ارزیابی میزان آگاهی و نگرش کارکنان نسبت به آن انجام شده است. در این تحقیق مقطعی، میزان آگاهی و نگرش 29 پزشک، 63 پرستار، 58 کارمند اداری و 25 خدمه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌نامه‌ها پس از تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد، به‌طورتصادفی ساده بین کارکنان توزیع شد. تراز فشار صدا با استفاده از صداسنج سِل450 انگلستان، در ارتفاع 150 سانتی‌متر اندازه‌گیری شده است، و داده‌های پرسش‌نامه‌ها با استفاده از آزمون «کای دو» در نرم‌افزار اِس‌پی‌اِس‌اِس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بین رده شغلی و نمره آگاهی از صدا ارتباط معنا‌داری وجود دارد؛ اما بین رده شغلی و نمره «نگرش از صدا» چنین ارتباطی ملاحظه نشد. نتایج اندازه‌گیری‌ها بعد از تجزیه داده‌ها نشان دادند که تراز فشار صدا و تراز تداخل در همه بخش‌های اندازه‌گیری‌شده بالاتر از حدود توصیه‌شده در بیمارستان‌ها می‌باشند. هم‌چنین، میانگین تراز صدای بیمارستان در بخش‌های مختلف 3/56 دسی‌بل بود. آگاهی بیش‌تر از اثرات صدا، ارتقاء نگرش کارکنان و رعایت مقررات می‌توانند در بهبود سلامت محیط کار مؤثر باشند.
 

واژه‌های کلیدی: صدا، آگاهی، نگرش، بیمارستان، تراز تداخل صدا، تراز فشار صدا.
متن کامل [PDF 551 kb]   (47 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۴/۲/۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۵/۶/۲۰
فهرست منابع
1. [1] M. Motallebi Kashani, S.B. Mortazavi, A. Khavanin, A. Allameh, R. Mirzaee, M. Akbari, “Protective effects of α-Tocopherol on ABR threshold shift in rabbits exposed to noise and carbon monoxide,” Iranian Journal of Pharmaceutical Research, vol. 10, no. 2, pp. 339-346, 2011. [2] H.M. Hasselhorn, A. Toomingas, M. Lagerstrom, “Occupational Health for Health Care Workers: A Practical Guide,” Elsevier, pp. 1–113, 1999. [3] H. Ising, B. Kruppa, “Health effects caused by noise: Evidence in the literature from the past 25 years,” Noise Health, vol. 6, no. 22, pp. 5-13, 2004. [4] M. Buelow, “Noise level measurements in four Phoenix emergency departments,” Journal of Emergency Nursing, vol. 27, no. 1, pp. 23-26, 2001. [5] J.Y. Pai, “A study in hospital noise-A case from Taiwan,” JOSE; International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, vol. 13, no. 1, pp. 83-90, 2007. [6] J.E. West, I.J. Busch-Vishniac, “What do we know about noise in hospitals,” The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 118, 2005. [7] D.J. MacKenzie, L. Galbrun, “Noise levels and noise sources in acute care hospital wards,” Building Services Engineering Research and Technology, vol. 28, pp. 117- 131, 2007. [8] T. Hunter, I. Busch-Vishniac, J.E. West, R.V. Chivukula “Noise measurements in the Johns Hopkins medical institutions' pediatric intensive care unit,” The 2004 National Conference on Noise Control Engineering, 2004. [9] A. Muzet “Environmental noise, sleep and health,” Sleep Medicine Reviews, vol. 11, no. 2, pp. 135-142, 2007. [10] P. Lercher “Environmental noise and health: An integrated research perspective,” Environment Internationa, vol. 22, pp. 117- 129, 1995. [11] M. Rabieyan, F. Rafizadeh, R. Habibi, “Noise pollution in the operating room, intensive care departments,” Medicine, vol. 54, no. 51, pp. 85-90, 2004. [12] M.H. Noweir, M.S. Al-Jiffry, “Study of noise pollution in Jeddah hospitals,” The Journal of the Egyptian Public Health Association, vol. 66, pp. 291-303, 1991. [13] J.B. Evans, M.K. Philbin, “Facility and operations planning for quiet hospital nurseries,” Journal of Perinatology, vol. 20, no. 8, pp. S105-112, 2000. [14] P. Bremmer, J.F. Byers, E. Kiehl, “Noise and the premature infant: Physiological effects and practice implications,” Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing (JOGNN), vol. 32, pp. 447-54, 2003. [15] C. Krueger, S. Wall, L. Parker, R. Nealis, “Elevated sound levels within a busy NICU,” Neonatal Network, vol. 24, pp. 33- 37, 2005. [16] M.A. Tijunelis, E. Fitzsullivan, S.O. Henderson, “Noise in the ED,” American Journal of Emergency Medicine, vol. 23, no. 3, pp. 332-335, 2005. [17] D.A. Bies, C.H. Hansen, “Engineering Noise Control: Theory And Practice,” Third Edition, Unwin Hyman Ltd. Londen, pp. 80- 85, 2003. [18] R. Mirzaei, A. Allameh, B. Mortazavi, A. Khavanin, N. Kamalian, “Effects of loud noise on oxidation and lipid peroxidation variations of liver tissue of rabbit,” Journal of Information Sciences, vol. 11, no. 2, pp. 11-17, 2009. [19] M. Tropf, “Hospital noise pollution: An environmental stress model to guide research and clinical interventions,” Journal of Ambulatory Care Management, vol. 26, no. 3, pp. 243-249, 2003. [20] F.O. Omokhodion, M.K. Sridhar, “Noise levels in the hospital environment in Ibadan,” African Journal of Medicine and Medical Sciences, vol. 32, pp. 139-142, 2003. [21] J.M. Kracht, I.J. Busch-Vishniac, J.E. West, “Noise in the operating rooms of Johns Hopkins hospital,” J Acoust Soc Am, vol. 121, pp. 2673-2680, 2007. [22] B. Allaouchiche, F. Duflo, R. Debon, A. Bergeret, D. Chassard, “Noise in the postanaesthesia care unit,” British Journal of Anaesthesia, vol. 88, pp. 369-73, 2002. [23] A. Vinodhkumaradithyaa, M. Srinivasan, I. Ananthalakshmi, D. Kumar, R. Jeba Rajasekhar, T. Daniel, P. Thirumalaikolundusubramanian, “Noise levels in a tertiary care hospital,” Noise Health, vol. 10, pp. 11-13, 2008. [24] R.M. Elliott, S.M. McKinley, D. Eager, “A pilot study of sound levels in an Australian adult general intensive care unit,” Noise Health, vol. 12, no. 46, pp. 26-36, 2010. [25] R.J. Schuster, M.L. Weber, “Noise in the ambulatory health care setting. How loud is too loud?,” Journal of Ambulatory Care Management, vol. 26, no. 3, 243-249, 2003. Downloaded from joasi.ir at 14:58 +0430 on Sunday June 17th 2018 ارزیابی تراز فشار صدا، میسان آگا یَ ي وگرش کارکىان از آل دًگی و فً در یکی از بیمارستان اَی آم زًشی زا دَان مجل اوجمه م ىُدسی ص تًیات ایران/ سال چ اُرم/ شمار 1 / ب اُر ي تابستان 1335 42 [26] D.F. Juang, C.H. Lee, T. Yang, M.C. Chang, “Noise pollution and its effects on medical care workers and patients in hospitals,” vol. 7, no. 4, pp. 705-716, 2010. [27] M. Christensen, “What knowledge do ICU nurses have with regard to the effects of noise exposure in the Intensive Care Unit?,” Intensive and Critical Care Nursing, vol. 21, no. 4, pp. 199-207, 2005.


XML   English Abstract   Printسال 4، شماره 1 - ( دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران بهار و تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها