مجله علمی-پژوهشی انجمن lمهندسی صوتیات ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشریه علمی پژوهشی "انجمن مهندسی صوتیات ایران"
نخستین مجله علمی پژوهشی کشور در علوم صوتی
شماره مجوز کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیات و فن‌اوری: 3/18/547353 مورخ 1392/10/23
صاحب امتیاز: انجمن مهندسی صوتیات ایران
سردبیر: دکتر منیژه مختاری دیزجی
شروع فعالیت: دی‌ماه 1392
نوبت انتشار: دو فصلنامه
محل انتشار: تهران
مقالات ارسالی پس از بررسی اولیه از جهت تطبیق با اهداف مجله و اصول نگارش جهت داوری به متخصصین رشته مربوطه ارجاع می شوند. اما نظر نهایی درباره رد یا قبول مقاله توسط هیات تحریریه مجله اعلام می گردد. از نویسندگان محترم مقالات تقاضا می شود که هنگام تنظیم مقاله خود نکات مندرج در راهنمای نویسندگان را رعایت نمایند. ضمنا ارسال مقاله تنها از طریق تارگاه (سایت) امکان پذیر می باشد و نویسندگان بایستی ابتدا در تارگاه (سایت) ثبت نام نموده و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام به بارگذاری فایل مقاله نمایند. در صورت هرگونه ابهام با ما تماس بگیرید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی انجمن lمهندسی صوتیات ایران:
http://joasi.ir/find.php?item=1.40.19.fa
برگشت به اصل مطلب