مجله علمی-پژوهشی انجمن lمهندسی صوتیات ایران- واژه‌نامه
واژگان پیشنهادی مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن مهندسی صوتیات ایران با توجه به سابقه، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود؛ در تلاش است که واژگان فارسی پیشنهادی خود را در عرصه صوتیات ارائه نماید؛ بدین منظور برخی از واژگان صوتیات به کار برده شده در مقالات جلد1، شماره1 و جلد2، شماره1 با معادل‌های پیشنهادی آن‌ها ارائه گردیده است؛ اما واژگان بسیاری نیز وجود دارند که نیاز است با همفکری دانشمندان کشور معادل‌سازی شوند تا زبان فارسی دچار غفلت نگردد. لذا در بین واژگان مطرح شده در این فهرست برخی فاقد معادل فارسی هستند که امید است با مساعدت شما دانشمندان و دانش‌پژوهان گرامی به انجمن مهندسی صوتیات ایران این ستون تکمیل گردد. امید است در آینده‌ای نه چندان دور با یاری، مساعدت و دلسوزی دانشمندان این مرز و بوم زبان فارسی به زبان علمی جهان تبدیل گردد.

برای مشاهده فهرست واژگان کلیک نمایید. همچنین، برای استفاده از قالب آماده جهت نگارش مقاله (تم‌پلت) در این قسمت کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی انجمن lمهندسی صوتیات ایران:
http://joasi.ir/find.php?item=1.65.16.fa
برگشت به اصل مطلب