مجله انجمن علوم صوتی ایران- راهنمای نگارش مقاله
روندنمای دریافت و تصمیم‌گیری مقالات روندنمای دریافت و تصمیم‌گیری مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/16 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله انجمن علوم صوتی ایران:
http://joasi.ir/find-1.66.30.fa.html
برگشت به اصل مطلب