مجله علمی-پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران- راهنمای نگارش مقاله
روندنمای دریافت و تصمیم‌گیری مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/16 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران:
http://joasi.ir/find.php?item=1.66.30.fa
برگشت به اصل مطلب