مجله علمی-پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران- میانگین بازه زمانی فرآیند داوری و نرخ پذیرش مقالات
میانگین بازه زمانی فرآیند داوری و نرخ پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/1 | 
میانگین بازه زمانی فرآیند داوری در مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران مطابق جدول ذیل می‌باشد:

 
نام مرحله زمان
بررسی اولیه از نظر محتوایی و شکلی حداکثر ۳ روز کاری
ارسال به داوری حداکثر یک ماه تا تکمیل جواب داوری
ارسال به نویسندگان جهت اصلاح در هر مرحله از اصلاح نویسندگان حداکثر یک‌ماه زمان جهت اصلاح و ارسال مجدد فایل‌ها خواهند داشت.
ارسال برای داور نهایی حداکثر یک‌ماه
طرح در هیات تحریریه بعد از دریافت نظر داور نهایی طرح در اولین جلسه هیات تحریریه
دریافت نامه پذیرش بعد از تأیید هیات تحریریه
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران:
http://joasi.ir/find.php?item=1.72.34.fa
برگشت به اصل مطلب