مجله علمی-پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران- مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/2 | 
مقالات آماده انتشار در دو فصلنامه بهار و تابستان ۱۴۰۱

۱. استفاده از ویژه مقادیر معادله­ی صوت برای تعیین جنس اجسام
محسن تاری وردی، عطاالله ابراهیم زاده، بیژن ذاکری

۲. ترکیب الگوریتم‌های مبتنی بر شناسایی الگو و یادگیری عمیق به منظور شناسایی خودکار کوادکوپترهای تجاری با استفاده از علائم صوتی دریافتی
اصغر زارعی، امیر قاسمی، حامد صادقی، مجتبی غلامی‌پور

۳.  طبقه‌بندی خودکار صداهای طبیعی و غیرطبیعی قلبی با ترکیب ویژگی‌های مبتنی بر تبدیل موجک و ضرایب کپسترال استخراج شده از سیگنال‌های P‏CG
اصغر زارعی، امیر قاسمی، مجتبی غلامی‌پور

۴. پیاده‌سازی الگوریتم‌های جهت‌یابی به صورت پردازش موازی به کمک واحدهای پردازنده ترسیمی (جی‌پی‌یو) در محیط کودا
امیر قاسمی، حامد صادقی، مجتبی شهراب

۵. عملکرد میرایی صوتی فوم‌های نانوکامپوزیتی آلومینیوم با افزودنی‌های مختلف نانولوله‌های کربنی و مقایسه آن‌ها‌ با پشم سنگ متداول
عباس بحرینی، محمد تلافی نوغانی، مرتضی ثقفی یزدی، اکبر قاسمی یک‌لنگی

۶. محاسبۀ ویژگی های فونونی وگرمایی ترکیب CaB۲ با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی اختلالی
حمدا.. صالحی، اکرم اسکندری

۷. مطالعۀ ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری وفونونی سدیم هیدروکسید
حمداله صالحی، عباس حسن کاظم

۸. اندازه گیری پراکنش مکانی فشار صوت در تانک ماهی در شرایط آزمایشگاهی
سعید شفیعی ثابت، فاطمه علیزاده لادمخی

۹. بررسی عملکرد روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین در تخمین زمان واخنش کلاس درس با استفاده از شبکه‌های عصبی
معصومه شفیعیان، سلمان نوری زه‌آب

۱۰. حل روش­های صریح و ضمنی تخمین غلظت و اندازه رسوبات معلق با استفاده از سامانه­ی نیمرخ جریان داپلر صوتی با چند بسامد در زبان ولفرام متمتیکا
مریم جمشیدنژاد، جابر سلطانی، مسعود بحرینی­ مطلق، رضا روزبهانی

۱۱. تنظیم پذیری دمایی نقطه کانونی در لنزهای بلور فونونی شکست تدریجی سیال-سیال
احمدزاده، بهرامی


۱۲. شبیه‌سازی و ساخت حسگر اپتیکی صوت بر اساس تیرک فیبرنوری معلق
اللهی، قاسمی یک لنگی، اسماعیل زاده خادم،


. ۱۳بررسی اثر تغییرات قطر پروب و مقدار محلول بر ضخامت نانوپوسته‌های گرافن تولیدشده در فاز مایع با پروب فراصوت
مشفق، افضل زاده،
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران:
http://joasi.ir/find.php?item=1.73.35.fa
برگشت به اصل مطلب