مجله علمی-پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران- مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/2 | 
مقالات آماده انتشار در دو فصلنامه پاییز و زمستان ۱۴۰۱

۱. بررسی اثر تغییرات قطر پروب و مقدار محلول بر ضخامت نانوپوسته‌های گرافن تولیدشده در فاز مایع با پروب فراصوت
مشفق، افضل زاده،

۲. شکل ­دهی پرتو وفقی در آرایه­ های آدرس­ دهی سطر-ستون برای تصویربرداری اولتراسوند سه ­بعدی
ملیحه طیب ­لی، سید محمود سخائی

۳. 
 طراحی و ساخت حسگر فیبرنوری Fabry Perot بر مبنای روش استخراج فاز FMCW جهت ردیابی آکوستیکی
جعفر خلیل پور، سید علی حسینی مرادی، اسماعیل زارع زاده

۴. 
تأیید هویت گویندۀ مقاوم به شرایط تلفنی با استفاده از شبکۀ عصبی تأخیر زمانی
محمد عسگری، نرگس اکبری، مهران آقاگلزاده، محمدصادق محرابی ­کیا

۵. د
سته بندی شناورها بر اساس طول آن‌ها با استفاده از اصوات منتشره به کمک شبکه عصبی مصنوعی و هیبرید الگوریتم ازدحام ذرات
آب نیکی، صیادی، سیف،

۶. مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی، هیبرید الگوریتم ژنتیک و هیبرید الگوریتم رقابت استعماری در دسته بندی صوتی شناورها بر اساس وزن آن‌ها
آب نیکی، صیادی، سیف،

۷. تأیید هویت گویندۀ مقاوم به شرایط تلفنی با استفاده از شبکۀ عصبی تأخیر زمانی
عسگری، اکبری، آقاگلزاده، محرابی کیا،
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران:
http://joasi.ir/find.php?item=1.73.35.fa
برگشت به اصل مطلب