مجله علمی-پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران- مشابه یاب
مشابه یاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
قابل توجه نویسندگان محترم:
نویسندگان توجه داشته باشند قبل از ارسال مقالات به مجله جهت اخذ گواهی مشابهت یاب (از طریق سمیم نور یا ایراندک با حداکثر۲۰ درصد همپوشانی) و Native بودن چکیده انگلیسی مقالات اقدام و فایل‌های مربوطه را به صورت فایل ضمیمه همراه با فایل اصلی مقاله ارسال نمایند. در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پیگیری خواهد شد.

https://www.samimnoor.ir
https://irandoc.ac.ir

 
با توجه به درخواست سازمان نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگانORCID  و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان(حتی‌المقدور نویسنده مسئول) مقالات الزامی گردید. لذا از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به دو فصلنامه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگرORCID  و ایمیل آکادمیک اقدام نمایند.
جهت دریافت کد شناسه پژوهشگرORCID  به لینک ذیل مراجعه نمائید. راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگرORCID
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران:
http://joasi.ir/find.php?item=1.75.38.fa
برگشت به اصل مطلب