فرآیند پذیرش و بررسی مقاله

 | تاریخ ارسال: 1400/5/1 | 
فرآیند داوری و پذیرش
 مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات به شرح زیر می‌باشند:
۱. بررسی اولیه از نظر رعایت موارد یاد شده در دستورالعمل نحوه نگارش مقاله و تعیین سطح کیفی و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد وارد می‌شود. این مرحله حداکثر سه روز کاری زمان خواهد برد. در صورتی که نظر ایشان منفی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف و احتمالاً صدور نامه عدم پذیرش در جلسه هیئت‌تحریریه مطرح می‌شود.
 
۲. ارسال به داوری؛ در صورت تکمیل بودن فایل‌ها، مقاله همزمان برای حداقل سه داور ارسال می شود. داوران در این مرحله موظف هستند که ظرف ۱ ماه نسبت به اظهار نظر اولیه اقدام نمایند.
 
۳. دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگان جهت انجام اصلاحات؛
۱-۳. در صورتی که نتیجه ۳ داوری مثبت باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می‌شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد.
۲-۳. در صورتی که نتیجه ۲ داوری مثبت و ۱ داوری منفی باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می‌شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد.
۳-۳. در صورتی که نتیجه ۲ داوری منفی باشد، مقاله جهت تعیین وضعیت در جلسه هیئت‌تحریریه مطرح می‌شود. اگر نظرات داوران مورد تأیید اعضای تحریریه باشد، نامه عدم پذیرش صادر می‌شود.
 
۴. دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی؛ (در صورت کامل بودن فایل‌ها مقاله برای داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات نهایی ارسال می‌شود. نویسندگان باید ظرف مدت یک‌ماه حداکثر، اصلاحات را انجام و فایل نهایی را از طریق سایت بارگذاری نمایند.
 
۵. دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه هیئت‌تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛
۱-۵. در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تأیید داور نهایی باشد، مقاله جهت صدور پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می‌شود. این مرحله نیز حداکثر یک‌ماه زمان خواهد برد. در صورت پذیرش، مقاله در فهرست مقالات پذیرفته شده و آماده انتشار قرار خواهد گرفت و نویسنده مسئول در صورت لزوم می‌توانند درخواست گواهی پذیرش نمایند.
۲-۵. در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تأیید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می‌شود. شایان ذکر است این مرحله تنها یک بار تکرار می‌شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجدداً مقاله برای کنترل به داور نهایی ارسال می‌شود. در صورتی که اصلاحات انجام شده در این مرحله باز هم مورد تأیید داور نهایی قرار نگیرد، مقاله جهت تعیین تکلیف و صدور عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می‌شود.

دفعات مشاهده: 2083 بار   |   دفعات چاپ: 385 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر