سرگروه‌های داوری نشریه سرگروه‌های داوری نشریه

 | تاریخ ارسال: 1400/9/3 | 

سرگروه‌های داوری مجله علمی پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران به شرح ذیل می باشند:
۱- گرما صوتیات (...................) حمیدرضا مساح - استاد دانشگاه ................ - لینک صفحه شخصی
۲- نوفه (...................) حمیدرضا مساح - استاد دانشگاه ................ - لینک صفحه شخصی
۳- عمومی (General) حمیدرضا مساح - استاد دانشگاه ................ - لینک صفحه شخصی
۴- موج‌دیس‌ها (Waveforms) دکتر جواهریان - استاد دانشگاه امیرکبیر - لینک صفحه شخصی
۵- زمین‌صوتیات (Geoacoustics) دکتر جواهریان - استاد دانشگاه امیرکبیر - لینک صفحه شخصی
۶- جو صوتیات (Atmospheric Acoustics) دکتر طیبی - استاد دانشگاه صنعتی شریف - لینک صفحه شخصی
۷- صوتیات برون زمینی (...................) دکتر طیبی - استاد دانشگاه صنعتی شریف - لینک صفحه شخصی
۸- فیزیک صوتیات (...................) دکتر امجدی - استاد دانشگاه صنعتی شریف - لینک صفحه شخصی
۹- آواشیمی (Sonochemistry) دکتر حسین دخت - استاد دانشگاه فردوسی مشهد - لینک صفحه شخصی
۱۰- ریاضی صوتیات (Mathematical Acoustics) دکتر مومنی - استاد دانشگاه شاهد - لینک صفحه شخصی
۱۱- سازه صوتیات(Structural Acoustics) دکتر سعیدرضا مساح - استاد دانشگاه علم و صنعت - لینک صفحه شخصی
۱۲- جاذب‌های صوتی (Acoustic Absorptions) دکتر واحدی - استاد دانشگاه امام حسین (ع) - لینک صفحه شخصی
۱۳- زیست‌صوتیات (Bioacoustics) دکتر مختاری - استاد دانشگاه تربیت مدرس - لینک صفحه شخصی
۱۴- روان‌صوتیات (Psycoacoustics) دکتر ریاضی - استاد دانشگاه تهران - لینک صفحه شخصی
۱۵- پردازش علائم‌صوتی (Signal Processing) دکتر بهشتی - استاد دانشگاه تربیت مدرس - لینک صفحه شخصی
۱۶- آوافیزیک (Sonophysics) ................... - استاد دانشگاه ................ - لینک صفحه شخصی
۱۷- آوصوتیات (Hydroacoustics) دکتر سلکی - استاد دانشگاه ................ - لینک صفحه شخصی
۱۸- موسیقی (...................) مهندس سبزیان - استاد دانشگاه ................ - لینک صفحه شخصی

دفعات مشاهده: 1677 بار   |   دفعات چاپ: 270 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر