سال 7، شماره 2 - ( دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران پاییز و زمستان 1398 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
داوران شماره پاییز و زمستان 1398
ردیف نام و نام‌خانوادگی سازمان ردیف نام و نام‌خانوادگی سازمان
1 مهدی دائمی تهران، دانشگاه صنعتی شریف 14 سعید ایرانی تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
2 احسان سلکی تهران، آزمایشگاه تحقیقاتی فروصدا 15 کریم مظاهری تهران، دانشگاه صنعتی شریف
3 منیژه مختاری دیزجی تهران، دانشگاه تربیت مدرس 16 خدایار جوادی تهران، دانشگاه صنعتی شریف
4 محمدجواد جنتی تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 17 اباذر حاج نوروزی تهران، دانشگاه شاهد
5 امین جانقربانی سمنان، دانشگاه سمنان 18 حمید بهنام تهران، دانشگاه علم و صنعت
6 سکینه شکوهیان تهران، دانشگاه تربیت مدرس 19 مجید جدیدی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی
7 حسن اصیلیان مه آبادی تهران، تربیت مدرس 20 عباس رضایی تهران، دانشگاه تربیت مدرس
8 محمدرضا خلیل آبادی تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر 21 زهیر صبوحی تهران، دانشگاه تربیت مدرس
9 علی خوانین تهران، دانشگاه تربيت مدرس 22 محمد موسی آبادیان تهران، دانشگاه شاهد
10 امیر اخوان بی تقصیر اصفهان، دانشگاه صنعتی 23 محمد سلیمی تهران، پژوهشگاه هوافضا
11 احمد امجدی تهران، دانشگاه صنعتی شریف 24 راحله داوودی تهران، دانشگاه امیرکبیر
12 محمد طیبی رهنی تهران، دانشگاه صنعتی شریف 25 سیدغلامرضا موسوی تهران، دانشگاه تربیت مدرس
13 سید ابراهیم موسوی اهواز، دانشگاه شهید چمران 26    

Export as: HTML | XML | RSS