سال 2، شماره 1 - ( دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران بهار و تابستان 1393 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
کاربران علاقه‌مند به اخذ فایل pdf کامل مقاله درخواست خود را به رایانامه joasi@chmail.ir ارسال نموده، تا در اسرع وقت فایل مورد نظر ارسال گردد.

Export as: HTML | XML | RSS