سال 9، شماره 1 - ( دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران بهار و تابستان 1400 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
داوران شماره بهار و تابستان 1400
ردیف نام و نام‌خانوادگی سازمان ردیف نام و نام‌خانوادگی سازمان
1 داریوش شهبازی گهرویی اصفهان،
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12 اباذر حاج نوروزی تهران، دانشگاه شاهد
2 حمدا.. صالحی اهواز، دانشگاه شهید چمران 13 مهدی فلاح مازندران، دانشگاه مازندران
3 آرمین اسمعیل زاغی تهران، دانشگاه آزاداسلامی علوم و تحقیقات 14 حسین میلانی مقدم مازندران، دانشگاه مازندران
4 احسان اله کبیر تهران، دانشگاه تربیت مدرس 15 زینب طالع پور تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5 محمد زره ساز مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد 16 مسعود بحرینی مطلق تهران، موسسه تحقیقات آب
6 امین جانقربانی سمنان، دانشگاه سمنان 17 افشین محسنی آراسته تهران، آزاد اسلامی واحد تهران شمال
7 امیر وفائیان تهران، دانشگاه خوارزمی 18 حسن اصیلیان مهابادی تهران، دانشگاه تربیت مدرس
8 زینب هرمزی مقدم تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران 19 جواد ظهیری تهران، دانشگاه تربیت مدرس
9 آمنه امیدی تهران، دانشگاه تربت مدرس 20 محمد عسگری تهران، دانشگاه صدا و سیما
10 عباس افشاری تهران، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 21 زهرا شمالی تهران، دانشگاه تربیت مدرس
11 مصطفی محمودی تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Export as: HTML | XML | RSS