logo

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
یک روش ترکیبی مکان‌یابی منابع صوتی برای کاربرد‌های میدان دور و نزدیک (45356 مشاهده)
شبیه‌سازی عددی میدان صوتی ناشی از تخلیه جت در جریان عرضی با استفاده از روی‌کرد شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ (13309 مشاهده)
تحلیل عددی انتشار نوفه صوتی از پروانه دریایی مغروق (13025 مشاهده)
تحلیل صدای گریه نوزاد با استفاده از طبقه بند بازنمایی تنک مبتنی بر هسته (11602 مشاهده)
یک الگوی شبکه- بولتزمن برای شبیه‌سازی انتشار امواج غیرخطی فراصدا در محیط سیال دارای تضعیف (10960 مشاهده)
بررسی میزان یکنواختی شدت موج در حمام فراآوایی و راکتور کروی (10673 مشاهده)
بررسی تأثیر دوکسوروبیسین با تابش امواج دوگانه فراصدایی کیلوهرتزی و مگاهرتزی بر رشد تومور آدنوکارسینوما (10501 مشاهده)
تأثیر مواجهه همزمان بخارات فرمالدئید و صدا بر محور هورمونی هیپوفیزی - گناد و پارامترهای اسپرم در موش سوری نر بالغ (10450 مشاهده)
تخمین توزیع فشار صوتی حاصل از تراگذار فراصدایی 1 مگاهرتز به منظور ارائه طرح درمان فراصدایی در روش‌های مبتنی بر هایپرترمی (10332 مشاهده)
پیاده‌سازی بلادرنگ شکل‌دهی پرتو وفقی در تصویربرداری فراصدای پزشکی با استفاده از پردازش موازی به کمک واحدهای پردازنده ترسیمی (جی‌پی‌یو) (10222 مشاهده)
مطالعه عددی پدیده هواصوتی ناشی از جریان حول استوانه‌های پشت سر هم با استفاده از روی‌کرد شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ (9905 مشاهده)
الگوسازی و شبیه‌سازی رفتار صوتی یک مافلر در سامانه خروجی یک خودروی سواری (9581 مشاهده)
استخراج تنش محوری وارد بر دیواره‌ی شریان کاروتید مشترک با استفاده از پردازش تصاویر متوالی‌ فراآوایی (9550 مشاهده)
بررسی تأثیرات افزایش تعداد پره و استفاده از داکت در کاهش نوفه صوتی غیر-کاواک‌زا پروانه های مغروق (9145 مشاهده)
بررسی تأثیر مواجهه با صدا بر شنوایی رت با استفاده از گسیل‌های صوتی حاصل اعوجاج گوش (9059 مشاهده)
بررسی پاسخ‎های صوتی و ارتعاشی اتاق ایمن بتنی زیر اثر انفجار در هوا (9048 مشاهده)
تحلیل تراگسیل صدا از پوسته استوانه‌ایی نامتناهی دو-لایه از مواد مدرج تابعی (8807 مشاهده)
بهبود نسبت علامت به نوفه در تصویربرداری فراصدای پزشکی با تحریک کد شده در حضور تضعیف وابسته به بسامد (8585 مشاهده)
الگوی تحلیلی انتقال صدا از پوسته‌های استوانه‌ای اِف‌جی‌اِم با طول بی‌نهایت (8072 مشاهده)
ارزیابی اثرات بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن مسافرین نشسته و ایستاده در مترو تهران (8051 مشاهده)
الگوی شبکه بولتزمن دو- فازی 121- سرعتی برای شبیه‌سازی کاواک‌زایی صوتی با استفاده از پردازش موازی مبتنی بر واحد پردازنده ترسیمی (جی‌پی‌یو) (8003 مشاهده)
تولید تمام واکه‌های زبان فارسی با در اختیار داشتن تنها یک کلمه از گوینده هدف (7648 مشاهده)
آشکارسازی حفره‌سازی‌های صوتی با استفاده از تحلیل طیف ساب‌هارمونیک (7599 مشاهده)
روش هم‌گاه‌سازی رقومی در مخابرات صوتی داده‌های زیر آب برد بلند (10 کیلومتر) دریاهای کم‌عمق (7549 مشاهده)
(یادداشت فنی) طراحی، ساخت و آزمایش یک سامانه گرماصوتی موج ایستای هلیومی توان پایین برای کاربردهای تهویه مطبوع (7452 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
یک روش ترکیبی مکان‌یابی منابع صوتی برای کاربرد‌های میدان دور و نزدیک (2451 دریافت)
اثر تقارن بر ساختار نواری بلور فونونی دو- بعدی (2084 دریافت)
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تیکه‌نگاری صوتی رودالی (1847 دریافت)
تحلیل صدای گریه نوزاد با استفاده از طبقه بند بازنمایی تنک مبتنی بر هسته (1804 دریافت)
بررسی اثرات سطح زمین و نیم‌رخ سرعت صدا بر تنکش صدا با بکارگیری شیوه‌ی معادلات سهموی (1763 دریافت)
بهبود نسبت علامت به نوفه در تصویربرداری فراصدای پزشکی با تحریک کد شده در حضور تضعیف وابسته به بسامد (1617 دریافت)
تحلیل عددی انتشار نوفه صوتی از پروانه دریایی مغروق (1611 دریافت)
جهت‌یابی منابع همبسته صوتی در حضور نوفه با همبستگی فضایی نامشخص (1604 دریافت)
مطالعه‌ی عددی میدان صوتی فن‌ قفس‌سنجانی و منابع صدای تونال در آن (1572 دریافت)
بررسی تجربی صدای دمنده‌ی گریز از مرکز و فشار نوسانی روی حلزونی آن (1451 دریافت)
روش هم‌گاه‌سازی رقومی در مخابرات صوتی داده‌های زیر آب برد بلند (10 کیلومتر) دریاهای کم‌عمق (1450 دریافت)
الگوی تحلیلی ارتعاشات صوتی تیر الاستیک رایلی با استفاده از توابع گرین (1439 دریافت)
بررسی تأثیر امواج فراصدا بر واکنش آوکافت نشاسته توسط آنزیم آلفا-آمیلاز (1434 دریافت)
تحلیل و تعیین شبه‌سنج‌های مؤثر بر کارآیی جهت‌یابی در آرایه‌های حسگری فروصدا (1422 دریافت)
بررسی خواص مکانیکی، گرمایی و صوتی ترکیبات CsPbX3 (X=Br, I) با استفاده از روش نظریه تابعی چگالی (مقاله پژوهشی) (1400 دریافت)
الگو‌سازی عددی مودهای هنجار بدنه‌ی سه‌تار (1384 دریافت)
ارزیابی اثرات بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن مسافرین نشسته و ایستاده در مترو تهران (1353 دریافت)
بررسی پاسخ‎های صوتی و ارتعاشی اتاق ایمن بتنی زیر اثر انفجار در هوا (1347 دریافت)
تخمین توزیع فشار صوتی حاصل از تراگذار فراصدایی 1 مگاهرتز به منظور ارائه طرح درمان فراصدایی در روش‌های مبتنی بر هایپرترمی (1340 دریافت)
بررسی اثرات پارامترهای هندسی بر کاهش نوفه در یک محفظه ساده انبساط مافلر با لوله‌های ورودی و خروجی امتدادیافته (1329 دریافت)
بهبود کیفیت تصاویر فراصدایی با بهره‌گیری از تخمین‌گرهای بیّسی (1316 دریافت)
بررسی اثر اندازه حفره‌های فوم آلومینیوم آلیاژی بر روی ضریب جذب صدا (1314 دریافت)
شبیه‌سازی موج‌بر صدا توسط بلور فونونی دو بعدی با شبکۀ شش‌گوشه (1298 دریافت)
مطالعه جابجایی‌های دامنه گسیل‌های صوتی حاصل اعوجاج گوش در پی مواجهه با سروصدا (1289 دریافت)
بررسی تغییرات ضخامت اینتیما- مدیا و مدول یانگ شریان کاروتید مشترک در پرتودرمانی خارجی نواحی گردن براساس پردازش تصاویر فراآوایی (1278 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 13212 بازدید)
برگزاری مجمع عمومی عادی ( 12316 بازدید)
دستورالعمل نگارش مقالات ( 11821 بازدید)
فهرست نشریات وزارت علوم - تیرماه 1394 ( 10287 بازدید)
کسب رتبه A80 ( 10071 بازدید)
دفتر مجله علمی پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران ( 9960 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه ( 9714 بازدید)
واژگان پیشنهادی مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران ( 9122 بازدید)
تعهدات نویسندگان ( 8783 بازدید)
محورهای فعالیت ( 8503 بازدید)
راهنما ( 6257 بازدید)
برگزاری سمینار ( 6121 بازدید)
سمینار حسگرهای صوتی ( 5986 بازدید)
روندنمای دریافت و تصمیم‌گیری مقالات ( 4387 بازدید)
مقالات آماده انتشار ( 2902 بازدید)
اطلاعیه (۱) چهارمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران ( 2613 بازدید)
مشابه یاب ( 2289 بازدید)
اطلاعات نشریه ( 2230 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 1729 بازدید)
میانگین بازه زمانی فرآیند داوری و نرخ پذیرش مقالات ( 1714 بازدید)
فرآیند پذیرش و بررسی مقاله ( 1644 بازدید)
روندنمای داوری مقالات ( 1634 بازدید)
فایل‌های ارسالی مورد نیاز توسط نویسنده ( 1535 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 22 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
کسب رتبه A80 ( 1241 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه ( 1235 چاپ)
درباره نشریه ( 1215 چاپ)
دستورالعمل نگارش مقالات ( 1165 چاپ)
فهرست نشریات وزارت علوم - تیرماه 1394 ( 1128 چاپ)
محورهای فعالیت ( 1108 چاپ)
دفتر مجله علمی پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران ( 1076 چاپ)
واژگان پیشنهادی مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران ( 1066 چاپ)
تعهدات نویسندگان ( 1062 چاپ)
راهنما ( 906 چاپ)
برگزاری سمینار ( 875 چاپ)
سمینار حسگرهای صوتی ( 830 چاپ)
برگزاری مجمع عمومی عادی ( 806 چاپ)
خوش آمدید ( 650 چاپ)
اطلاعیه (۱) چهارمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران ( 555 چاپ)
روندنمای دریافت و تصمیم‌گیری مقالات ( 471 چاپ)
مشابه یاب ( 409 چاپ)
روندنمای داوری مقالات ( 391 چاپ)
مقالات آماده انتشار ( 375 چاپ)
اطلاعات نشریه ( 368 چاپ)
فرآیند پذیرش و بررسی مقاله ( 342 چاپ)
میانگین بازه زمانی فرآیند داوری و نرخ پذیرش مقالات ( 342 چاپ)
    ... آمار بیشتر