برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
یک روش ترکیبی مکان‌یابی منابع صوتی برای کاربرد‌های میدان دور و نزدیک (46012 مشاهده)
شبیه‌سازی عددی میدان صوتی ناشی از تخلیه جت در جریان عرضی با استفاده از روی‌کرد شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ (13540 مشاهده)
تحلیل عددی انتشار نوفه صوتی از پروانه دریایی مغروق (13268 مشاهده)
تحلیل صدای گریه نوزاد با استفاده از طبقه بند بازنمایی تنک مبتنی بر هسته (11892 مشاهده)
یک الگوی شبکه- بولتزمن برای شبیه‌سازی انتشار امواج غیرخطی فراصدا در محیط سیال دارای تضعیف (11233 مشاهده)
بررسی میزان یکنواختی شدت موج در حمام فراآوایی و راکتور کروی (10895 مشاهده)
بررسی تأثیر دوکسوروبیسین با تابش امواج دوگانه فراصدایی کیلوهرتزی و مگاهرتزی بر رشد تومور آدنوکارسینوما (10748 مشاهده)
تأثیر مواجهه همزمان بخارات فرمالدئید و صدا بر محور هورمونی هیپوفیزی - گناد و پارامترهای اسپرم در موش سوری نر بالغ (10698 مشاهده)
تخمین توزیع فشار صوتی حاصل از تراگذار فراصدایی 1 مگاهرتز به منظور ارائه طرح درمان فراصدایی در روش‌های مبتنی بر هایپرترمی (10569 مشاهده)
پیاده‌سازی بلادرنگ شکل‌دهی پرتو وفقی در تصویربرداری فراصدای پزشکی با استفاده از پردازش موازی به کمک واحدهای پردازنده ترسیمی (جی‌پی‌یو) (10465 مشاهده)
مطالعه عددی پدیده هواصوتی ناشی از جریان حول استوانه‌های پشت سر هم با استفاده از روی‌کرد شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ (10107 مشاهده)
الگوسازی و شبیه‌سازی رفتار صوتی یک مافلر در سامانه خروجی یک خودروی سواری (9808 مشاهده)
استخراج تنش محوری وارد بر دیواره‌ی شریان کاروتید مشترک با استفاده از پردازش تصاویر متوالی‌ فراآوایی (9777 مشاهده)
بررسی تأثیرات افزایش تعداد پره و استفاده از داکت در کاهش نوفه صوتی غیر-کاواک‌زا پروانه های مغروق (9422 مشاهده)
بررسی تأثیر مواجهه با صدا بر شنوایی رت با استفاده از گسیل‌های صوتی حاصل اعوجاج گوش (9309 مشاهده)
بررسی پاسخ‎های صوتی و ارتعاشی اتاق ایمن بتنی زیر اثر انفجار در هوا (9263 مشاهده)
تحلیل تراگسیل صدا از پوسته استوانه‌ایی نامتناهی دو-لایه از مواد مدرج تابعی (9044 مشاهده)
بهبود نسبت علامت به نوفه در تصویربرداری فراصدای پزشکی با تحریک کد شده در حضور تضعیف وابسته به بسامد (8824 مشاهده)
ارزیابی اثرات بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن مسافرین نشسته و ایستاده در مترو تهران (8349 مشاهده)
الگوی تحلیلی انتقال صدا از پوسته‌های استوانه‌ای اِف‌جی‌اِم با طول بی‌نهایت (8292 مشاهده)
الگوی شبکه بولتزمن دو- فازی 121- سرعتی برای شبیه‌سازی کاواک‌زایی صوتی با استفاده از پردازش موازی مبتنی بر واحد پردازنده ترسیمی (جی‌پی‌یو) (8241 مشاهده)
تولید تمام واکه‌های زبان فارسی با در اختیار داشتن تنها یک کلمه از گوینده هدف (7822 مشاهده)
آشکارسازی حفره‌سازی‌های صوتی با استفاده از تحلیل طیف ساب‌هارمونیک (7793 مشاهده)
روش هم‌گاه‌سازی رقومی در مخابرات صوتی داده‌های زیر آب برد بلند (10 کیلومتر) دریاهای کم‌عمق (7761 مشاهده)
(یادداشت فنی) طراحی، ساخت و آزمایش یک سامانه گرماصوتی موج ایستای هلیومی توان پایین برای کاربردهای تهویه مطبوع (7662 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
یک روش ترکیبی مکان‌یابی منابع صوتی برای کاربرد‌های میدان دور و نزدیک (2522 دریافت)
اثر تقارن بر ساختار نواری بلور فونونی دو- بعدی (2333 دریافت)
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تیکه‌نگاری صوتی رودالی (2055 دریافت)
بررسی اثرات سطح زمین و نیم‌رخ سرعت صدا بر تنکش صدا با بکارگیری شیوه‌ی معادلات سهموی (2025 دریافت)
تحلیل صدای گریه نوزاد با استفاده از طبقه بند بازنمایی تنک مبتنی بر هسته (1893 دریافت)
مطالعه‌ی عددی میدان صوتی فن‌ قفس‌سنجانی و منابع صدای تونال در آن (1798 دریافت)
جهت‌یابی منابع همبسته صوتی در حضور نوفه با همبستگی فضایی نامشخص (1782 دریافت)
بهبود نسبت علامت به نوفه در تصویربرداری فراصدای پزشکی با تحریک کد شده در حضور تضعیف وابسته به بسامد (1740 دریافت)
تحلیل عددی انتشار نوفه صوتی از پروانه دریایی مغروق (1665 دریافت)
تحلیل و تعیین شبه‌سنج‌های مؤثر بر کارآیی جهت‌یابی در آرایه‌های حسگری فروصدا (1623 دریافت)
الگو‌سازی عددی مودهای هنجار بدنه‌ی سه‌تار (1594 دریافت)
الگوی تحلیلی ارتعاشات صوتی تیر الاستیک رایلی با استفاده از توابع گرین (1584 دریافت)
بررسی تجربی صدای دمنده‌ی گریز از مرکز و فشار نوسانی روی حلزونی آن (1557 دریافت)
بررسی اثرات پارامترهای هندسی بر کاهش نوفه در یک محفظه ساده انبساط مافلر با لوله‌های ورودی و خروجی امتدادیافته (1522 دریافت)
روش هم‌گاه‌سازی رقومی در مخابرات صوتی داده‌های زیر آب برد بلند (10 کیلومتر) دریاهای کم‌عمق (1506 دریافت)
بررسی خواص مکانیکی، گرمایی و صوتی ترکیبات CsPbX3 (X=Br, I) با استفاده از روش نظریه تابعی چگالی (مقاله پژوهشی) (1505 دریافت)
بررسی تأثیر امواج فراصدا بر واکنش آوکافت نشاسته توسط آنزیم آلفا-آمیلاز (1503 دریافت)
تخمین توزیع فشار صوتی حاصل از تراگذار فراصدایی 1 مگاهرتز به منظور ارائه طرح درمان فراصدایی در روش‌های مبتنی بر هایپرترمی (1434 دریافت)
ارزیابی اثرات بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن مسافرین نشسته و ایستاده در مترو تهران (1425 دریافت)
بهبود کیفیت تصاویر فراصدایی با بهره‌گیری از تخمین‌گرهای بیّسی (1424 دریافت)
بررسی اثر اندازه حفره‌های فوم آلومینیوم آلیاژی بر روی ضریب جذب صدا (1422 دریافت)
بررسی پاسخ‎های صوتی و ارتعاشی اتاق ایمن بتنی زیر اثر انفجار در هوا (1412 دریافت)
حل معادله انتشار امواج صوتی- گرانشی در جوّ با شیوه تفاضلات متناهی مرتبه‌ دو (1389 دریافت)
بررسی تغییرات ضخامت اینتیما- مدیا و مدول یانگ شریان کاروتید مشترک در پرتودرمانی خارجی نواحی گردن براساس پردازش تصاویر فراآوایی (1389 دریافت)
بررسی رفتار صوتی جاذب‌های صوتی متخلخل در جذب انرژی صدا و شاخص افت تراگسیل (1380 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 13628 بازدید)
برگزاری مجمع عمومی عادی ( 12616 بازدید)
دستورالعمل نگارش مقالات ( 12225 بازدید)
فهرست نشریات وزارت علوم - تیرماه 1394 ( 10602 بازدید)
کسب رتبه A80 ( 10379 بازدید)
دفتر مجله علمی پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران ( 10274 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه ( 10164 بازدید)
واژگان پیشنهادی مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران ( 9419 بازدید)
تعهدات نویسندگان ( 9093 بازدید)
محورهای فعالیت ( 8781 بازدید)
راهنما ( 6311 بازدید)
روندنمای دریافت و تصمیم‌گیری مقالات ( 4797 بازدید)
مقالات آماده انتشار ( 3635 بازدید)
اطلاعیه (۱) چهارمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران ( 2688 بازدید)
اطلاعات نشریه ( 2648 بازدید)
مشابه یاب ( 2615 بازدید)
میانگین بازه زمانی فرآیند داوری و نرخ پذیرش مقالات ( 2131 بازدید)
فرآیند پذیرش و بررسی مقاله ( 2083 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 2038 بازدید)
روندنمای داوری مقالات ( 1915 بازدید)
فایل‌های ارسالی مورد نیاز توسط نویسنده ( 1840 بازدید)
سرگروه‌های داوری نشریه ( 1677 بازدید)
خوش آمدید ( 1097 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 22 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
کسب رتبه A80 ( 1291 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه ( 1283 چاپ)
درباره نشریه ( 1272 چاپ)
دستورالعمل نگارش مقالات ( 1214 چاپ)
فهرست نشریات وزارت علوم - تیرماه 1394 ( 1177 چاپ)
محورهای فعالیت ( 1144 چاپ)
دفتر مجله علمی پژوهشی انجمن علوم صوتی ایران ( 1115 چاپ)
واژگان پیشنهادی مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران ( 1108 چاپ)
تعهدات نویسندگان ( 1106 چاپ)
راهنما ( 928 چاپ)
برگزاری مجمع عمومی عادی ( 855 چاپ)
خوش آمدید ( 656 چاپ)
اطلاعیه (۱) چهارمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران ( 583 چاپ)
روندنمای دریافت و تصمیم‌گیری مقالات ( 517 چاپ)
مشابه یاب ( 476 چاپ)
روندنمای داوری مقالات ( 437 چاپ)
مقالات آماده انتشار ( 421 چاپ)
اطلاعات نشریه ( 407 چاپ)
فرآیند پذیرش و بررسی مقاله ( 385 چاپ)
میانگین بازه زمانی فرآیند داوری و نرخ پذیرش مقالات ( 382 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 372 چاپ)
فایل‌های ارسالی مورد نیاز توسط نویسنده ( 280 چاپ)
    ... آمار بیشتر