سال 8، شماره 1 - ( دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران بهار و تابستان 1399 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
داوران شماره بهار و تابستان 1399
ردیف نام و نام‌خانوادگی سازمان ردیف نام و نام‌خانوادگی سازمان
1 مهدی دائمی تهران، دانشگاه صنعتی شریف 15 امین اله مه ابادی تهران، دانشگاه شاهد
2 مهرزاد اشرف پور اهواز، دانشگاه شهید چمران 16 اکبر قاسمی یکلنگی تهران تربیت مدرس
3 محمد محمدی ثابت ایلام، دانشگاه ایلام 17 حامد قربانی بوئین زهرا، دانشکده فنی مهندسی بوئین زهرا
4 محمدامین فیضی چکاب بندرعباس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 18 محمد اکبری نسب مازندران، دانشگاه مازندران
5 احسان سلکی تهران، آزمایشگاه تحقیقاتی فروصدا 19 مهیار مجیدی خرمشهر، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
6 منیژه مختاری دیزجی تهران، تربیت مدرس 20 سید حجت اله مومنی ماسوله تهران، دانشگاه شاهد
7 محمدجواد جنتی تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 21 سکینه شکوهیان تهران، دانشگاه تربیت مدرس
8 عباس بحرینی تهران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 22 حسن اصیلیان مه آبادی تهران، تربیت مدرس
9 حمیدرضامساح تهران، انجمن مهندسی صوتیات 23 بهزاد سرانجام اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
10 سعیدرضا مساح تهران، دانشگاه علم و صنعت 24 محسن علی آبادی همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان
11 علیرضا محمدکریم سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان 25 سجاد پاکزاد تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
12 حمدا.. صالحی اهواز، دانشگاه شهید چمران 26 محمدرضا خلیل آبادی تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
13 امین جانقربانی سمنان، دانشگاه سمنان 27 علی خوانین تهران، دانشگاه تربيت مدرس
14 محمدباقر خدابخشی همدان، دانشگاه صنعتی همدان 28 روح اله زارع چابهار، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

Export as: HTML | XML | RSS